Maniac Grunged Italic

Maniac rodina skládající se z 6 písma
Maniac Grunged Italic » Vladimir Nikolic » Web stránka TrueTypeBezplatný
ManiacGrunged-Italic.ttf
PC / MAC Stáhnout @font-face

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Copyright (c) 2018 by Vladimir Nikolic. All rights reserved.
Rodina písma
Maniac Grunged
Podrodina písma
Italic
Jednoznačné označení podrodiny
VladimirNikolic: Maniac Grunged Italic: 2018
Celý název písma
Maniac Grunged Italic
Verze tabulky názvu
Version 1.000
Postscriptový název písma
ManiacGrunged-Italic
Informace o ochranné značce
Maniac Grunged Italic is a trademark of Vladimir Nikolic.
Výrobce
Designer
Popis
Copyright (c) 2018 by Vladimir Nikolic. All rights reserved.

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Microsoft Pouze BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2018-03-17
Revize: 1
Počet znaků: 72
Jednotek na Em: 1000
Práva pro vkládání: Vložení povoleno pouze pro shlédnutí a tisk
Rodinná třída: Bez klasifikace
Váha: Velmi tučné
Šířka: Středné (normální)
Mac style: Podtržené
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Kurzíva
Velikost: Různá
Úplný balíček obsahuje 6 vah písma, uvedených níže:
ManiacGrunged-Italic.ttf
ManiacOutline-Italic.ttf
ManiacOutline.ttf
Maniac.ttf
Maniac-Italic.ttf
ManiacGrunged.ttf
Maniac Regular » Web stránka TrueTypeBezplatný
Maniac Italic » Web stránka TrueTypeBezplatný