Matondo Bold

Matondo rodina skládající se z 2 písma
Matondo Bold » Audry Kitoko Makelelele » Web stránka OpenTypeOsobní použití
Akcenty (částečné) • Euro
MatondoBold.otf
PC / MAC Stáhnout @font-face

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Copyright (c) 2017 by Audry Kitoko Makelele. All rights reserved.
Rodina písma
Matondo Bold
Podrodina písma
Regular
Jednoznačné označení podrodiny
AudryKitokoMakelele: Matondo Bold: 2017
Celý název písma
Matondo Bold
Verze tabulky názvu
Version 1.000; 2017
Postscriptový název písma
MatondoBold
Informace o ochranné značce
Matondo Bold is a trademark of Audry Kitoko Makelele.
Výrobce
Audry Kitoko Makelele
Designer
Popis
Copyright (c) 2017 by Audry Kitoko Makelelele. All rights reserved.

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Microsoft Pouze BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2017-11-30
Revize: 1
Počet znaků: 205
Jednotek na Em: 1000
Práva pro vkládání: Vložení povoleno pouze pro shlédnutí a tisk
Rodinná třída: Bez klasifikace
Váha: Středné (normální)
Šířka: Středné (normální)
Mac style: Tučné
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Normální
Úplný balíček obsahuje 2 vah písma, uvedených níže:
MatondoBold.otf
MatondoBoldItalic.otf
Matondo BoldItalic » Web stránka OpenTypeOsobní použití
Akcenty (částečné) • Euro