MgOpen Canonica

MgOpen Canonica rodina skládající se z 4 písma
MgOpen Canonica » Magenta Ltd. » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné)
MgOpenCanonicaRegular.ttf
PC / MAC Stáhnout @font-face

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Copyright (c) Magenta Ltd., 2004
Rodina písma
MgOpen Canonica
Podrodina písma
Regular
Jednoznačné označení podrodiny
MagentaLtd.: MgOpen Canonica: 2004
Celý název písma
MgOpen Canonica
Verze tabulky názvu
Version 1.00 2004 initial release
Postscriptový název písma
MgOpenCanonica
Výrobce

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Microsoft Pouze BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2004-11-17
Revize: 1
Počet znaků: 824
Jednotek na Em: 1000
Práva pro vkládání: Vložení pro trvalou instalaci
Rodinná třída: Bez klasifikace
Váha: Středně tenké
Šířka: Středné (normální)
Mac style: Tučné
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Normální
Velikost: Různá

Vizuální charakterisitka

Rodinný typ: Různá
Styl patky: Různý
Styl raménka: Různý
Forma písmen: Různý
Váha: Středně tenká
Proporce: Různé
Kontrast: Různý
Tahová variace: Různá
Střední linie: Různá
X-výšky (velikost korpusu): Různá
Úplný balíček obsahuje 4 vah písma, uvedených níže:
MgOpenCanonicaRegular.ttf
MgOpenCanonicaBoldItalic.ttf
MgOpenCanonicaItalic.ttf
MgOpenCanonicaBold.ttf
MgOpen Canonica Bold Italic » Magenta Ltd. » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné)
MgOpen Canonica Italic » Magenta Ltd. » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné)
MgOpen Canonica Bold » Magenta Ltd. » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné)