Movie Poster Condensed Bold

Movie Poster rodina skládající se z 8 písma
Movie Poster Condensed Bold TrueTypeBezplatný

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
v1.1 Created by ShyWedge, 1999. (http://welcome.to/ShyFonts)
Rodina písma
Movie Poster Condensed
Podrodina písma
Bold
Jednoznačné označení podrodiny
Macromedia Fontographer 4.1 Movie Poster Condensed Bold
Celý název písma
Movie Poster Condensed Bold
Verze tabulky názvu
Macromedia Fontographer 4.1 1/31/99
Postscriptový název písma
MoviePosterCondensedBold

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Microsoft Pouze BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Unicode Unicode 1.0 sémantika

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 1999-01-31
Revize: 1
Počet znaků: 98
Jednotek na Em: 1000
Práva pro vkládání: Vložení zakázáno!
Rodinná třída: Bezpatkové
Váha: Středně tučné
Šířka: Úzké
Typ šířky: Normální
Mac style: Kurzíva
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Tučný
Postavení: Vzpřímené
Váha tahu: Tučná
Velikost: Různá
Sada symbolů: Windows 3.1 ANSI
Úplný balíček obsahuje 8 vah písma, uvedených níže:
movipcb.ttf
moviprg.ttf
movipb.ttf
movipbi.ttf
MOVIPCRG.ttf
movipcbi.ttf
MOVIPCI_.ttf
movipi.ttf
Movie Poster TrueTypeOsobní použití