NGC 292 Condensed

NGC 292 rodina skládající se z 23 písma
 • Akcenty (částečné)
 • Euro
ngc292cond.ttf

Tagy

>Poznámka autora

For information on commercial use, please visit www.iconian.com/commercial.html

>Tabulka znaků

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.
Základní latinka - Tabulka znaků

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
2020 Iconian Fonts - www.iconian.com
Rodina písma
NGC 292 Condensed
Podrodina písma
Regular
Jednoznačné označení podrodiny
NGC 292 Condensed: 2020
Celý název písma
NGC 292 Condensed
Verze tabulky názvu
001.000
Postscriptový název písma
NGC292Condensed
Designer

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

PlatformaKódování
MacintoshZápadní (roman)
MicrosoftPouze BMP Unicode

Podrobnosti o písmu

Vytvořeno2020-03-24
Revize1
Počet znaků217
Jednotek na Em1000
Práva pro vkládáníVložení pro trvalou instalaci
Rodinná třídaBez klasifikace
VáhaTučné
ŠířkaŠiroké
Mac styleTučné
SměrZnaky s různým směřováním
VzorekNormální
VelikostRůzná
Úplný balíček obsahuje 23 vah písma, uvedených níže:
ngc292cond.ttf
ngc2923dsemital.ttf
ngc292left.ttf
ngc292ital.ttf
ngc292gradsemital.ttf
ngc292expand.ttf
ngc2923dital.ttf
ngc292semileft.ttf
ngc292titleital.ttf
ngc292semital.ttf
ngc292expandital.ttf
ngc2923d.ttf
ngc292condsemital.ttf
ngc292half.ttf
ngc292superital.ttf
ngc292gradital.ttf
ngc292halfital.ttf
ngc292.ttf
ngc292halfsemital.ttf
ngc292condital.ttf
ngc292grad.ttf
ngc292expandsemital.ttf
ngc292title.ttf
NGC 292 3D Semi-Italic Web stránka TrueTypeDonationware
 • Akcenty (částečné)
 • Euro
ngc2923dsemital.ttf
NGC 292 Leftalic Web stránka TrueTypeDonationware
 • Akcenty (částečné)
 • Euro
ngc292left.ttf
NGC 292 Italic Web stránka TrueTypeDonationware
 • Akcenty (částečné)
 • Euro
ngc292ital.ttf
 • Akcenty (částečné)
 • Euro
ngc292gradsemital.ttf
NGC 292 Expanded Web stránka TrueTypeDonationware
 • Akcenty (částečné)
 • Euro
ngc292expand.ttf
NGC 292 3D Italic Web stránka TrueTypeDonationware
 • Akcenty (částečné)
 • Euro
ngc2923dital.ttf
NGC 292 Semi-Leftalic Web stránka TrueTypeDonationware
 • Akcenty (částečné)
 • Euro
ngc292semileft.ttf
NGC 292 Title Italic Web stránka TrueTypeDonationware
 • Akcenty (částečné)
 • Euro
ngc292titleital.ttf
NGC 292 Semi-Italic Web stránka TrueTypeDonationware
 • Akcenty (částečné)
 • Euro
ngc292semital.ttf
NGC 292 Expanded Italic Web stránka TrueTypeDonationware
 • Akcenty (částečné)
 • Euro
ngc292expandital.ttf
NGC 292 3D Web stránka TrueTypeDonationware
 • Akcenty (částečné)
 • Euro
ngc2923d.ttf
 • Akcenty (částečné)
 • Euro
ngc292condsemital.ttf
NGC 292 Halftone Web stránka TrueTypeDonationware
 • Akcenty (částečné)
 • Euro
ngc292half.ttf
NGC 292 Super-Italic Web stránka TrueTypeDonationware
 • Akcenty (částečné)
 • Euro
ngc292superital.ttf
NGC 292 Gradient Italic Web stránka TrueTypeDonationware
 • Akcenty (částečné)
 • Euro
ngc292gradital.ttf
NGC 292 Halftone Italic Web stránka TrueTypeDonationware
 • Akcenty (částečné)
 • Euro
ngc292halfital.ttf
NGC 292 Web stránka TrueTypeDonationware
 • Akcenty (částečné)
 • Euro
ngc292.ttf
 • Akcenty (částečné)
 • Euro
ngc292halfsemital.ttf
NGC 292 Condensed Italic Web stránka TrueTypeDonationware
 • Akcenty (částečné)
 • Euro
ngc292condital.ttf
NGC 292 Gradient Web stránka TrueTypeDonationware
 • Akcenty (částečné)
 • Euro
ngc292grad.ttf
 • Akcenty (částečné)
 • Euro
ngc292expandsemital.ttf
NGC 292 Title Web stránka TrueTypeDonationware
 • Akcenty (částečné)
 • Euro
ngc292title.ttf