Orange Personal Use

Orange rodina skládající se z 2 písma
Orange Personal Use » Billy Argel » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Orange Personal Use.ttf
PC / MAC Stáhnout

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Copyright (c) 2017 by Billy Argel. All rights reserved.
Rodina písma
Orange Personal Use
Podrodina písma
Regular
Jednoznačné označení podrodiny
BillyArgel: Orange: 2017
Celý název písma
Orange Personal Use
Verze tabulky názvu
Version 1.000
Postscriptový název písma
OrangePersonalUse
Informace o ochranné značce
Orange is a trademark of Billy Argel.
Výrobce
Designer
Popis
Copyright (c) 2017 by Billy Argel. All rights reserved.

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Microsoft Pouze BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2017-09-23
Revize: 1
Počet znaků: 292
Jednotek na Em: 1000
Práva pro vkládání: Vložení zakázáno!
Rodinná třída: Psané
Váha: Tučné
Šířka: Středné (normální)
Mac style: Tučné
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Kurzíva
Velikost: Různá

Vizuální charakterisitka

Rodinný typ: Různá
Styl patky: Různý
Styl raménka: Různý
Forma písmen: Různý
Váha: Různá
Proporce: Různé
Kontrast: Různý
Tahová variace: Různá
Střední linie: Různá
X-výšky (velikost korpusu): Různá
Úplný balíček obsahuje 2 vah písma, uvedených níže:
Orange Personal Use.ttf
Orange .ttf
Orange TrueTypeBezplatný