Ornamental Versals Black

Ornamental Versals Black » Mans Greback » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
OrnamentalVersals_Black.ttf
Stáhnout @font-face

Poznámka autora

NOTE: This font is for PERSONAL USE ONLY!

To purchase a commercial license, visit:
http://mn.sg/ornamental-versals

For questions, please visit www.mn.sg/faq

Visit my website: http://www.mansgreback.com
Like my fonts on Facebook: http://www.facebook.com/mansgreback

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Copyright (c) 2011 by Måns Grebäck. All rights reserved.
Rodina písma
Ornamental Versals Black
Podrodina písma
Regular
Jednoznačné označení podrodiny
1.000;MANS;OrnamentalVersalsBlack
Celý název písma
Ornamental Versals Black
Verze tabulky názvu
Version 001.000
Postscriptový název písma
OrnamentalVersalsBlack
Informace o ochranné značce
Ornamental Versals Black is a trademark of Måns Grebäck.
Výrobce
Måns Grebäck
Designer
Popis
Copyright (c) 2011 by Måns Grebäck. All rights reserved.

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Microsoft Pouze BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2011-09-05
Revize: 1
Počet znaků: 324
Jednotek na Em: 1000
Práva pro vkládání: Vložení povoleno pouze pro shlédnutí a tisk
Rodinná třída: Přechodové patky
Váha: Středné (normální)
Šířka: Středné (normální)
Mac style: Tučné
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Normální
Velikost: Různá