Pabellona (B) Dúplex

Pabellona rodina skládající se z 3 písma
Pabellona (B) Dúplex » deFharo.com » Fernando Haro » Web stránka TrueTypeGNU/GPL
Akcenty (plné) • Euro
Pabellona-B-Duplex.ttf
Stáhnout @font-face

Poznámka autora

Pabellona (B) Dplex, segunda fuente combinable del conjunto tipogrfico. sala para crear titulares policromados.
Licencia comercial disponible/Available Commercial license: http://defharo.com/fonts/pabellona-grunge-fonts/

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Pabellona (B) Dúplex. Copyright (c) 2013 by deFharo. All rights reserved.
Commercial license from my web: www.defharo.com
Rodina písma
Pabellona (B) Dúplex
Podrodina písma
Regular
Jednoznačné označení podrodiny
deFharo: Pabellona (B) Dúplex: 2013
Celý název písma
Pabellona (B) Dúplex
Verze tabulky názvu
Version 3.002 2013
Postscriptový název písma
PabellonaB-Duplex
Informace o ochranné značce
Pabellona (B) Dúplex is a trademark of deFharo.
Výrobce
Designer
Popis
Pabellona Duplex [B] Copyright (c) 2013 by deFharo. All rights reserved.
Commercial license from my web: www.defharo.com

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Microsoft Pouze BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2013-01-25
Revize: 3
Počet znaků: 358
Jednotek na Em: 1000
Práva pro vkládání: Vložení povoleno pro editování (změnu)
Rodinná třída: Bez klasifikace
Váha: Tučné
Šířka: Středné (normální)
Mac style: Tučné
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Negativní
Velikost: Různá
Úplný balíček obsahuje 3 vah písma, uvedených níže:
Pabellona-B-Duplex.ttf
Pabellona-C-Triplex.ttf
Pabellona-A-Simplex.ttf
Akcenty (plné) • Euro
Akcenty (plné) • Euro