Pentay-Book

Pentay Book rodina skládající se z 2 písma
Pentay-Book » deFharo.com » Fernando Haro » Web stránka TrueTypeOsobní použitíBylo aktualizováno
Euro
Pentay-Book-ffp.ttf
PC / MAC Stáhnout

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Copyright (c) 2018 by deFharo. All rights reserved.
Rodina písma
Pentay Book
Podrodina písma
Book
Jednoznačné označení podrodiny
deFharo: Pentay Book: 2018
Celý název písma
Pentay-Book
Verze tabulky názvu
Version 1.181
Postscriptový název písma
Pentay-Book
Informace o ochranné značce
Pentay Book is a trademark of deFharo.
Výrobce
Designer
Popis
Pentay is a Slab Serif typeface family with 10 styles designed especially for editorial design and publications in general. The proportions of the font as well as the metrics and the kerning have been carefully calculated to obtain maximum readability. The fonts also have a complete set of lowercase alternatives and advanced OpenType features

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Microsoft Pouze BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2018-03-20
Revize: 1
Počet znaků: 179
Jednotek na Em: 1000
Práva pro vkládání: Vložení zakázáno!
Rodinná třída: Slabské patky
Váha: Středně tenké
Šířka: Středně úzké
Mac style: Tučné
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Normální
Velikost: Různá

Vizuální charakterisitka

Rodinný typ: Latinka
Styl patky: Čtverec
Styl raménka: Rovné patky / jednopatkový serif
Forma písmen: Normální / dotekový
Váha: Středně tenká
Proporce: Moderní
Kontrast: Velmi nízký
Tahová variace: Postupná / vertikální
Střední linie: Standardní / ořezaná
X-výšky (velikost korpusu): Konstantní / velká
Úplný balíček obsahuje 2 vah písma, uvedených níže:
Pentay-Book-ffp.ttf
Pentay-Book-Italic-ffp.ttf
PentayBook-Italic » deFharo.com TrueTypeOsobní použitíBylo aktualizováno
Euro
PC / MAC Stáhnout