PROGRESS PERSONAL USE

PROGRESS rodina skládající se z 5 písma
PROGRESS PERSONAL USE » Billy Argel » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (částečné) • Euro
PROGRESS PERSONAL USE.ttf
PC / MAC Stáhnout

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Copyright (c) 2018 by Billy Argel. All rights reserved.
Rodina písma
PROGRESS PERSONAL USE
Podrodina písma
Regular
Jednoznačné označení podrodiny
BillyArgel: PROGRESS : 2018
Celý název písma
PROGRESS PERSONAL USE
Verze tabulky názvu
Version 1.000
Postscriptový název písma
PROGRESSPERSONALUSE
Informace o ochranné značce
PROGRESS PERSONAL USE is a trademark of Billy Argel.
Výrobce
Designer
Popis
Copyright (c) 2018 by Billy Argel. All rights reserved.

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Microsoft Pouze BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2018-03-22
Revize: 1
Počet znaků: 150
Jednotek na Em: 1000
Práva pro vkládání: Vložení zakázáno!
Rodinná třída: Bez klasifikace
Váha: Tučné
Šířka: Široké
Mac style: Tučné
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Normální
Velikost: Různá
Úplný balíček obsahuje 5 vah písma, uvedených níže:
PROGRESS PERSONAL USE.ttf
progress.ttf
Progress-CAPS_WIN.otf
Progress-Regular_WIN - Kopie.otf
Progress Bold Italic.ttf
PROGRESS TrueTypeOsobní použití
Progress-CAPS » PYRS Fontlab Ltd. OpenTypeBezplatný
Progress Bold Italic TrueTypeOsobní použití