Quick

Quick rodina skládající se z 2 písma
Quick » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Quick.ttf
PC / MAC Stáhnout @font-face

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Copyright (c) 2017, Ceo Haekal (Graphicfresh - Sameeh Media)
Rodina písma
Quick
Podrodina písma
Regular
Celý název písma
Quick
Verze tabulky názvu
Version 01.00
Postscriptový název písma
Quick
Informace o ochranné značce
Graphicfresh - Sameeh Media
Designer

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Microsoft Pouze BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2017-12-18
Revize: 1
Počet znaků: 96
Jednotek na Em: 1000
Práva pro vkládání: Vložení pro trvalou instalaci
Rodinná třída: Bezpatkové
Váha: Tenké
Šířka: Středné (normální)
Mac style: Tučné
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Normální
Velikost: Různá

Vizuální charakterisitka

Rodinný typ: Latinka
Styl patky: Různý
Styl raménka: Různý
Forma písmen: Různý
Váha: Normální
Proporce: Moderní
Kontrast: Různý
Tahová variace: Různá
Střední linie: Různá
X-výšky (velikost korpusu): Různá
Úplný balíček obsahuje 2 vah písma, uvedených níže:
Quick.ttf
QUICK-EX.ttf
quick express TrueTypeOsobní použití