Radcliffe Display ExtraBold Italic

Radcliffe rodina skládající se z 16 písma
Radcliffe Display ExtraBold Italic » Studio Kmzero » Francesco Canovaro, Jonathan Calugi, Cosimo Lorenzo Pancini » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Radcliffe-ExtraBold-Italic-trial.ttf
Stáhnout @font-face

Poznámka autora

This font is for PERSONAL/NON-COMMERCIAL USE ONLY!

To see the full family and acquire the commercial license please visit our website:
https://www.zetafonts.com/radcliffe

For more info about our licenses:
http://www.zetafonts.com/licensing

CONTACT US:
website: http://www.zetafonts.com
have a question?: info@zetafonts.com

---
Radcliffe is a typeface family designed in 2018 by Cosimo Lorenzo Pancini and Andrea Tartarelli, as a reinvention of traditional clarendon design in search of a "contemporary classic" typeface look. Tailor made for elegance, Radcliffe features the strong bracketed serifs, vertical stress, and little contrast of clarendons, refined with a humanist touch and a calligraphic approach, obvious in the italics.

Primarily intended as a display typeface with a wide range of finely-tuned weights for editorial and logo-design uses, Radcliffe has been complemented by Radcliffe Text, developed in five weights with a taller x-height and slightly condensed proportions, allowing for maximum readablity in long texts on the web and at small size.

The family also includes the two funky weights of Radcliffe Casual, designed with a slight reverse contrast aesthetics, perfect for your Country Club activities. All Radcliffe fonts include full open type features with stylistic alternates, discretionary ligatures, positional number forms, swash forms (in italics) and full language coverage fo +70 languages using latin and cyrillic alphabets.

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Copyright (c) 2018 by Studio Kmzero. All rights reserved.
Rodina písma
Radcliffe Display
Podrodina písma
ExtraBold Italic
Jednoznačné označení podrodiny
StudioKmzero: Radcliffe Display ExtraBold Italic: 2018
Celý název písma
Radcliffe Display ExtraBold Italic
Verze tabulky názvu
Version 1.000
Postscriptový název písma
RadcliffeDisplay-ExtraBoldItali
Informace o ochranné značce
Radcliffe Display ExtraBold Italic is a trademark of Studio Kmzero.
Výrobce
Designer
Popis
Copyright 2016 by . All rights reserved.

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Microsoft Pouze BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2018-07-04
Revize: 1
Počet znaků: 559
Jednotek na Em: 2048
Práva pro vkládání: Vložení pro trvalou instalaci
Rodinná třída: Bez klasifikace
Váha: Tučné
Šířka: Středné (normální)
Mac style: Podtržené
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Kurzíva
Velikost: Různá
Úplný balíček obsahuje 16 vah písma, uvedených níže:
Radcliffe-ExtraBold-Italic-trial.ttf
Radcliffe-Heavy-Italic-trial.ttf
Radcliffe-ExtraBold-trial.ttf
Radcliffe-Casual-Regular-trial.ttf
Radcliffe-Heavy-trial.ttf
Radcliffe-Italic-trial.ttf
Radcliffe-Light-Italic-trial.ttf
Radcliffe-Regular-trial.ttf
Radcliffe-Book-trial.ttf
Radcliffe-SemiBold-Italic-trial.ttf
Radcliffe-Casual-Bold-trial.ttf
Radcliffe-Bold-Italic-trial.ttf
Radcliffe-Bold-trial.ttf
Radcliffe-Light-trial.ttf
Radcliffe-SemiBold-trial.ttf
Radcliffe-Book-Italic-trial.ttf
Akcenty (plné) • Euro
Radcliffe Display ExtraBold » Studio Kmzero » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Radcliffe Casual » Studio Kmzero » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Radcliffe Display Heavy » Studio Kmzero » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Radcliffe Display Italic » Studio Kmzero » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Radcliffe Text Light Italic » Studio Kmzero » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Radcliffe Display Regular » Studio Kmzero » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Radcliffe Display Book » Studio Kmzero » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Radcliffe Text Medium Italic » Studio Kmzero » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Radcliffe Casual Bold » Studio Kmzero » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Radcliffe Display Bold Italic » Studio Kmzero » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Radcliffe Display Bold » Studio Kmzero » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Radcliffe Display Light » Studio Kmzero » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Radcliffe Text Medium » Studio Kmzero » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Radcliffe Display Book Italic » Studio Kmzero » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro