RakeslyUl-Italic

Rakesly rodina skládající se z 12 písma
RakeslyUl-Italic » Ray Larabie » Web stránka TrueTypeBezplatný
Akcenty (plné) • Euro
rakesly ul it.ttf
Stáhnout @font-face

Poznámka autora

Rakesly was inspired by grotesque headliners from the 19th century. Rakesly includes 6 weights plus italics and comes with a free commercial use desktop license.

These fonts include a license that allows free commercial use: sometimes referred to as a desktop license. This allows you to install the fonts on a computer and use them to create posters, web graphics, game graphics, t-shirts, videos, signs, logos and more. Read the license agreement for details.

If you'd like to embed these fonts in an app, ebook, on the web or anything that's not covered by the desktop license agreement, visit the link below. You'll find distributors who offer different types of licenses or you can contact me for help.

http://typodermicfonts.com/rakesly/

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
(c) 2014 Typodermic Fonts Inc. See attached license agreement. If agreement is missing visit typodermicfonts.com for more info.
Rodina písma
Rakesly Ul
Podrodina písma
Italic
Jednoznačné označení podrodiny
1.000;TYPO;RakeslyUl-Italic
Celý název písma
RakeslyUl-Italic
Verze tabulky názvu
Version 1.000
Postscriptový název písma
RakeslyUl-Italic
Informace o ochranné značce
Rakesly is trademark of Typodermic Fonts Inc.
Výrobce
Ray Larabie
Designer
Popis
http://typodermicfonts.com/pages/license

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Microsoft Pouze BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2014-09-20
Revize: 1
Počet znaků: 392
Jednotek na Em: 1000
Práva pro vkládání: Vložení povoleno pouze pro shlédnutí a tisk
Rodinná třída: Bezpatkové
Váha: Velmi tenké
Šířka: Úzké
Mac style: Podtržené
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Kurzíva
Velikost: Různá
Úplný balíček obsahuje 12 vah písma, uvedených níže:
rakesly ul it.ttf
rakesly bd it.ttf
rakesly el it.ttf
rakesly el.ttf
rakesly lt.ttf
rakesly bk.ttf
rakesly bk it.ttf
rakesly lt it.ttf
rakesly bd.ttf
rakesly rg it.ttf
rakesly rg.ttf
rakesly ul.ttf
RakeslyRg-BoldItalic » Web stránka TrueTypeBezplatný
Akcenty (plné) • Euro
RakeslyEl-Italic » Web stránka TrueTypeBezplatný
Akcenty (plné) • Euro
RakeslyEl-Regular » Web stránka TrueTypeBezplatný
Akcenty (plné) • Euro
RakeslyLt-Regular » Web stránka TrueTypeBezplatný
Akcenty (plné) • Euro
RakeslyBk-Regular » Web stránka TrueTypeBezplatný
Akcenty (plné) • Euro
RakeslyBk-Italic » Web stránka TrueTypeBezplatný
Akcenty (plné) • Euro
RakeslyLt-Italic » Web stránka TrueTypeBezplatný
Akcenty (plné) • Euro
RakeslyRg-Bold » Web stránka TrueTypeBezplatný
Akcenty (plné) • Euro
RakeslyRg-Italic » Web stránka TrueTypeBezplatný
Akcenty (plné) • Euro
RakeslyRg-Regular » Web stránka TrueTypeBezplatný
Akcenty (plné) • Euro
RakeslyUl-Regular » Web stránka TrueTypeBezplatný
Akcenty (plné) • Euro