Rebel Bones Bold

Rebel Bones rodina skládající se z 2 písma
Rebel Bones Bold » Matthew Desmond » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Rebel Bones Bold.ttf
PC / MAC Stáhnout @font-face

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Copyright (c) Matthew Desmond, 2010. All rights reserved.
Rodina písma
Rebel Bones bold
Podrodina písma
Italic
Jednoznačné označení podrodiny
com.myfonts.madtype.hessian.regular.wfkit2.3o5P
Celý název písma
Rebel Bones Bold
Verze tabulky názvu
Version 1.1
Postscriptový název písma
RebelBonesBold
Informace o ochranné značce
Hessian is a trademark of Matthew Desmond.
Výrobce
Designer

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Microsoft Pouze BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2014-06-06
Revize: 1
Počet znaků: 277
Jednotek na Em: 1000
Práva pro vkládání: Vložení povoleno pouze pro shlédnutí a tisk
Rodinná třída: Bez klasifikace
Váha: Středné (normální)
Šířka: Středné (normální)
Mac style: Tučné
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Normální
Velikost: Různá

Vizuální charakterisitka

Rodinný typ: Latinka
Styl patky: Různý
Styl raménka: Různý
Forma písmen: Různý
Váha: Různá
Proporce: Různé
Kontrast: Různý
Tahová variace: Různá
Střední linie: Různá
X-výšky (velikost korpusu): Různá
Úplný balíček obsahuje 2 vah písma, uvedených níže:
Rebel Bones Bold.ttf
Rebel bones..ttf
Rebel Bones TrueTypeBezplatný
Akcenty (částečné) • Euro