REKSONTrial-Regular

  • Akcenty (částečné)
  • Akcenty (plné)
  • Euro
REKSON Trial.otf
Stáhnout @font-face

Tagy

>Poznámka autora

Rekson is a captivating display font that effortlessly evokes a retro aesthetic. Designed by Twinletter, this font boasts a distinctive, hand-crafted appearance that instantly commands attention. The bold, sweeping strokes and irregular edges infuse the letterforms with a raw, vintage charm, evoking a sense of nostalgia and timelessness.

Rekson's striking presence makes it an ideal choice for a variety of design applications, from vintage-inspired logos and branding to eye-catching headlines and poster designs. Its bold, expressive nature lends itself well to making a powerful visual impact, making it a compelling option for those seeking to create a strong, memorable typographic presence.

Whether used as a standalone design element or seamlessly integrated into a larger composition, Rekson's unique charm and versatility make it a valuable addition to any designer's toolkit. This font's captivating blend of retro style and modern flair ensures it will leave a lasting impression on audiences, making it a compelling choice for those seeking to craft designs with a distinctive, unforgettable aesthetic.

>Tabulka znaků

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.
Základní latinka - Tabulka znaků

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
© twinletter 2024. All rights reserved
twinletter ™
Rodina písma
REKSON Trial
Podrodina písma
Regular
Jednoznačné označení podrodiny
Version 1.000;PYRS;REKSONTrial-Regular;2024;FL720
Celý název písma
REKSONTrial-Regular
Verze tabulky názvu
Version 1.000
Postscriptový název písma
REKSONTrial-Regular
Informace o ochranné značce
twinletter ™
Výrobce
Designer

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

PlatformaKódování
UnicodeUnikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
MacintoshZápadní (roman)
MicrosoftPouze BMP Unicode

Podrobnosti o písmu

Vytvořeno2024-03-08
Revize1
Počet znaků363
Jednotek na Em1000
Práva pro vkládáníVložení povoleno pouze pro shlédnutí a tisk
Rodinná třídaBez klasifikace
VáhaStředné (normální)
ŠířkaStředně úzké
Mac styleTučné
SměrJen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
VzorekKurzíva