Retro Styla - Demo Version Regular

  • Akcenty (částečné)
  • Akcenty (plné)
  • Euro
RetroStyla-DemoVersion-Regular.otf

Tagy

>Poznámka autora

Retro Styla, a captivating display font crafted by Nirmana Visual, exudes a groovy, bold, and condensed aesthetic. This striking typeface boasts a retro-inspired flair, reminiscent of the psychedelic era's vibrant energy. With its bold strokes and unique character shapes, Retro Styla commands attention, evoking a sense of nostalgia and a touch of playfulness.

The font's condensed width and bold weight make it an excellent choice for eye-catching headlines, promotional materials, and branding initiatives. Its versatility allows it to seamlessly integrate into a variety of design projects, from retro-themed advertisements to modern, edgy layouts. Whether you're looking to create a vintage-inspired poster, craft a captivating logo, or add a touch of retro charm to your digital or print designs, Retro Styla by Nirmana Visual is a font that will undoubtedly make a lasting impression.

This font is free for just Personal use / Demo Version.

for full version :
http://nirmanavisual.com/

email :
nirmanavisual@gmail.com
support@nirmanavisual.com

visit our instagram :
https://www.instagram.com/nirmanavisual/

Paypal account for donation : nirmanavisual@gmail.com

thank you!

Nirmana Visual

>Tabulka znaků

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.
Základní latinka - Tabulka znaků

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
(c) 2022 Nirmana Visual
Rodina písma
Retro Styla - Demo Version
Podrodina písma
Regular
Jednoznačné označení podrodiny
1.000;UKWN;RetroStyla-DemoVersion-Regular
Celý název písma
Retro Styla - Demo Version Regular
Verze tabulky názvu
Version 1.000;FEAKit 1.0
Postscriptový název písma
RetroStyla-DemoVersion-Regular
Informace o ochranné značce
New Value
Výrobce
Designer

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

PlatformaKódování
UnicodeUnikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
MicrosoftPouze BMP Unicode

Podrobnosti o písmu

Vytvořeno2022-09-14
Revize1
Počet znaků311
Jednotek na Em1000
Práva pro vkládáníVložení povoleno pro editování (změnu)
Rodinná třídaBez klasifikace
VáhaVelmi tučné
ŠířkaÚzké
Mac styleTučné
SměrJen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
VzorekNormální