Roona Sans Thin PERSONAL

Roona Sans rodina skládající se z 10 písma
Roona Sans Thin PERSONAL » Mans Greback » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
RoonaSansTh_PERSONAL_USE.ttf
PC / MAC Stáhnout @font-face

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Copyright (c) 2018 by Mans Greback. All rights reserved.
Rodina písma
Roona Sans Thin PERSONAL
Podrodina písma
Regular
Jednoznačné označení podrodiny
MansGreback: Roona Sans Thin PERSONAL: 2018
Celý název písma
Roona Sans Thin PERSONAL
Verze tabulky názvu
Version 1.000
Postscriptový název písma
RoonaSansThinPERSONAL
Informace o ochranné značce
Roona Sans is a trademark of Mans Greback.
Výrobce
Designer
Popis
Copyright (c) 2018 by Mans Greback. All rights reserved.

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Microsoft Pouze BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2018-03-09
Revize: 1
Počet znaků: 358
Jednotek na Em: 1000
Práva pro vkládání: Vložení povoleno pouze pro shlédnutí a tisk
Rodinná třída: Bezpatkové
Váha: Tenké
Šířka: Široké
Mac style: Tučné
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Normální
Velikost: Různá

Vizuální charakterisitka

Rodinný typ: Různá
Styl patky: Různý
Styl raménka: Různý
Forma písmen: Různý
Váha: Různá
Proporce: Různé
Kontrast: Různý
Tahová variace: Různá
Střední linie: Různá
X-výšky (velikost korpusu): Různá
Úplný balíček obsahuje 10 vah písma, uvedených níže:
RoonaSansTh_PERSONAL_USE.ttf
RoonaSansBlit_PERSONAL_USE.ttf
RoonaSansBl_PERSONAL_USE.ttf
RoonaSansBo_PERSONAL_USE.ttf
RoonaSansBoit_PERSONAL_USE.ttf
RoonaSansThit_PERSONAL_USE.ttf
RoonaSansLiit_PERSONAL_USE.ttf
RoonaSansMe_PERSONAL_USE.ttf
RoonaSansMeit_PERSONAL_USE.ttf
RoonaSansLi_PERSONAL_USE.ttf
Roona Sans Black PERSONAL Italic » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Roona Sans Black PERSONAL » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Roona Sans Bold PERSONAL » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Roona Sans Bold PERSONAL Italic » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Roona Sans Thin PERSONAL Italic » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Roona Sans Light PERSONAL Italic » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Roona Sans Medium PERSONAL » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Roona Sans Medium PERSONAL Italic » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Roona Sans Light PERSONAL » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro