Rough Rakoon PERSONAL USE

Rough Rakoon rodina skládající se z 3 písma
Rough Rakoon PERSONAL USE » Mans Greback » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
RoughRakoon_PERSONAL.ttf
Stáhnout @font-face

Poznámka autora

NOTE: This font is for PERSONAL USE ONLY!

To purchase a commercial license, visit:
http://mn.sg/rough-rakoon

This font works best with contextual alternates.
If your software does not support contextual alternates, you
can write [ ] around the word to make the outline connect.
Example: R[akoon]

Or try () and {} for swashes!
Example: {cool} (swash)
For questions, please visit www.mn.sg/faq

Visit my website: http://www.mansgreback.com
Like my fonts on Facebook: http://www.facebook.com/mansgreback

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Copyright (c) 2016 by MÂns Greb‰ck. All rights reserved.
Rodina písma
Rough Rakoon PERSONAL USE
Podrodina písma
Regular
Jednoznačné označení podrodiny
MnsGrebck: Rough Rakoon PERSONAL USE: 2016
Celý název písma
Rough Rakoon PERSONAL USE
Verze tabulky názvu
Version 1.000
Postscriptový název písma
RoughRakoonPERSONALUSE
Informace o ochranné značce
Rough Rakoon is a trademark of MÂns Greb‰ck.
Výrobce
Designer
Popis
Copyright (c) 2016 by MÂns Greb‰ck. All rights reserved.

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Microsoft Pouze BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2016-04-17
Revize: 1
Počet znaků: 357
Jednotek na Em: 1000
Práva pro vkládání: Vložení povoleno pouze pro shlédnutí a tisk
Rodinná třída: Psané
Váha: Tučné
Šířka: Široké
Mac style: Tučné
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Normální
Velikost: Různá
Úplný balíček obsahuje 3 vah písma, uvedených níže:
RoughRakoon_PERSONAL.ttf
RoughRakoonOut_PERSONAL.ttf
RoughRakoonIn_PERSONAL.ttf
Rough Rakoon Out PERSONAL USE » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Rough Rakoon In PERSONAL USE » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro