Rubles Italic

Rubles rodina skládající se z 6 písma
Rubles Italic » Vladimir Nikolic » Web stránka TrueTypeBezplatný
Rubles-Italic.ttf
Stáhnout @font-face

Poznámka autora

"Rubles" is 100% free font family!
Enjoy!

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Copyright (c) 2018 by Vladimir Nikolic. All rights reserved.
Rodina písma
Rubles
Podrodina písma
Italic
Jednoznačné označení podrodiny
VladimirNikolic: Rubles Italic: 2018
Celý název písma
Rubles Italic
Verze tabulky názvu
Version 1.000
Postscriptový název písma
Rubles-Italic
Informace o ochranné značce
Rubles Italic is a trademark of Vladimir Nikolic.
Výrobce
Designer
Popis
Copyright (c) 2018 by . All rights reserved.

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Microsoft Pouze BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2019-02-07
Revize: 1
Počet znaků: 69
Jednotek na Em: 1000
Práva pro vkládání: Vložení povoleno pouze pro shlédnutí a tisk
Rodinná třída: Bez klasifikace
Váha: Tučné
Šířka: Široké
Mac style: Podtržené
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Kurzíva
Velikost: Různá
Úplný balíček obsahuje 6 vah písma, uvedených níže:
Rubles-Italic.ttf
Rubles3D-Italic.ttf
Rubles.ttf
Rubles3D.ttf
Rubles-BoldItalic.ttf
Rubles-Bold.ttf