Scriber Bold Stencil

Scriber Bold Stencil rodina skládající se z 2 písma
Scriber Bold Stencil » Jonathan Hill » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (částečné) • Euro
Scriber_Bold_Stencil.ttf
PC / MAC Stáhnout @font-face

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Copyright (c) 2009 by Jonathan Hill. All rights reserved.
Rodina písma
Scriber Bold Stencil
Podrodina písma
Regular
Jednoznačné označení podrodiny
1.000;pyrs;Scriber-BoldStencil
Celý název písma
Scriber Bold Stencil
Verze tabulky názvu
Version 1.000
Postscriptový název písma
Scriber-BoldStencil
Informace o ochranné značce
Scriber Bold Stencil is a trademark of Jonathan Hill.
Výrobce
Designer
Popis
Copyright (c) 2009 by Jonathan Hill. All rights reserved.

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Microsoft Pouze BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2009-12-04
Revize: 1
Počet znaků: 223
Jednotek na Em: 1000
Práva pro vkládání: Vložení povoleno pouze pro shlédnutí a tisk
Rodinná třída: Bez klasifikace
Váha: Tučné
Šířka: Středné (normální)
Mac style: Tučné
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Tučný
Velikost: Různá

Vizuální charakterisitka

Rodinný typ: Latinka
Styl patky: Různý
Styl raménka: Různý
Forma písmen: Různý
Váha: Různá
Proporce: Různé
Kontrast: Různý
Tahová variace: Různá
Střední linie: Různá
X-výšky (velikost korpusu): Různá
Úplný balíček obsahuje 2 vah písma, uvedených níže:
Scriber_Bold_Stencil.ttf
Scriber_Bold_Stencil.otf
Scriber-BoldStencil » Web stránka OpenTypeOsobní použití
Akcenty (částečné) • Euro