SF Quartzite Shaded

SF Quartzite rodina skládající se z 12 písma
SF Quartzite Shaded » Web stránka TrueTypeBezplatnýBylo aktualizováno
Akcenty (částečné)
SFQuartziteShaded.ttf
Stáhnout @font-face
ukázka písma

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Copyright (c) 2008 by ShyFoundry. All rights reserved. Freeware for personal use only. To purchase a commercial license, please visit our site at http://www.shyfoundry.com.
Rodina písma
SF Quartzite Shaded
Podrodina písma
Regular
Jednoznačné označení podrodiny
ShyFoundry: SF Quartzite Shaded: 2008
Celý název písma
SF Quartzite Shaded
Verze tabulky názvu
Version 2.1
Postscriptový název písma
SFQuartziteShaded
Informace o ochranné značce
SF Quartzite Shaded is a trademark of ShyFoundry.
Výrobce
Designer
Popis
For additional information about the usage of this font, please read the included ShyFoundry Freeware EULA or visit our site at http://www.shyfoundry.com/licensing.

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Macintosh Západní (roman)
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
Microsoft Pouze BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2008-05-27
Revize: 2
Počet znaků: 210
Jednotek na Em: 2048
Práva pro vkládání: Vložení zakázáno!
Rodinná třída: Bezpatkové
Váha: Středné (normální)
Šířka: Středné (normální)
Mac style: Tučné
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Obrysový
Velikost: Různá
Úplný balíček obsahuje 12 vah písma, uvedených níže:
SFQuartziteShaded.ttf
SFQuartzite.ttf
SFQuartzite-Bold.ttf
SFQUART.ttf
SFQuartzite-BoldOblique.ttf
SF-Quartzite-Extended.ttf
SF Quartzite Extended Italic.ttf
SFQuartziteExtended-Oblique.ttf
SF Quartzite Italic.ttf
SFQuartzite-Oblique.ttf
SF Quartzite Outline.ttf
SFQuartziteShaded-Oblique.ttf
SF Quartzite » Web stránka TrueTypeBezplatnýBylo aktualizováno
Akcenty (částečné)
SF Quartzite Bold » Web stránka TrueTypeBezplatnýBylo aktualizováno
Akcenty (částečné)
SF Quartzite Bold Italic TrueTypeBezplatný
Akcenty (částečné)
SF Quartzite Bold Oblique » Web stránka TrueTypeBezplatnýBylo aktualizováno
Akcenty (částečné)
SF Quartzite Extended TrueTypeBezplatnýBylo aktualizováno
Akcenty (částečné)
SF Quartzite Extended Italic TrueTypeBezplatný
Akcenty (částečné)
SF Quartzite Extended Oblique » Web stránka TrueTypeBezplatnýBylo aktualizováno
Akcenty (částečné)
SF Quartzite Italic TrueTypeBezplatný
Akcenty (částečné)
SF Quartzite Oblique » Web stránka TrueTypeOsobní použitíBylo aktualizováno
Akcenty (částečné)
SF Quartzite Outline TrueTypeBezplatný
Akcenty (částečné)
SF Quartzite Shaded Oblique » Web stránka TrueTypeBezplatnýBylo aktualizováno
Akcenty (částečné)