SmackyFormulaAli

SmackyFormula rodina skládající se z 4 písma
SmackyFormulaAli TrueTypeBezplatný
Euro
SmackyFormulaAli.ttf
Stáhnout @font-face

Poznámka autora

A font specifically made for use in Adventure Game Studios. Best viewed at 11 pixel size. Alias, shadow, and outline fonts are to be layered over the base font.

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Zoo977
Rodina písma
SmackyFormulaAli
Podrodina písma
Medium
Jednoznačné označení podrodiny
Zoo977:SmackyFormulaAli
Celý název písma
SmackyFormulaAli
Verze tabulky názvu
Version 001.000
Postscriptový název písma
SmackyFormulaAli

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Microsoft Pouze BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2016-04-28
Revize: 1
Počet znaků: 89
Jednotek na Em: 704
Práva pro vkládání: Vložení pro trvalou instalaci
Rodinná třída: Bez klasifikace
Váha: Středné (normální)
Šířka: Středné (normální)
Mac style: Tučné
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Normální
Velikost: Různá
Úplný balíček obsahuje 4 vah písma, uvedených níže:
SmackyFormulaAli.ttf
SmackyFormulaSha.ttf
SmackyFormula.ttf
SmackyFormulaOut.ttf
SmackyFormulaSha TrueTypeBezplatný
SmackyFormula TrueTypeBezplatný
SmackyFormulaOut TrueTypeBezplatný