Soviet Program Regular

Soviet Program rodina skládající se z 3 písma
Soviet Program Regular » Vladimir Nikolic » Web stránka TrueTypeBezplatný
SovietProgram.ttf
PC / MAC Stáhnout @font-face

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Copyright (c) 2018 by Vladimir Nikolic. All rights reserved.
Rodina písma
Soviet Program
Podrodina písma
Regular
Jednoznačné označení podrodiny
VladimirNikolic: Soviet Program Regular: 2018
Celý název písma
Soviet Program Regular
Verze tabulky názvu
Version 1.000
Postscriptový název písma
SovietProgram-Regular
Informace o ochranné značce
Soviet Program Regular is a trademark of Vladimir Nikolic.
Výrobce
Designer
Popis
Copyright (c) 2018 by Vladimir Nikolic. All rights reserved.

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Microsoft Pouze BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2018-03-07
Revize: 1
Počet znaků: 76
Jednotek na Em: 1000
Práva pro vkládání: Vložení povoleno pouze pro shlédnutí a tisk
Rodinná třída: Bez klasifikace
Váha: Středně tučné
Šířka: Široké
Mac style: Tučné
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Normální
Velikost: Různá

Vizuální charakterisitka

Rodinný typ: Různá
Styl patky: Různý
Styl raménka: Různý
Forma písmen: Různý
Váha: Různá
Proporce: Různé
Kontrast: Různý
Tahová variace: Různá
Střední linie: Různá
X-výšky (velikost korpusu): Různá
Úplný balíček obsahuje 3 vah písma, uvedených níže:
SovietProgram.ttf
SovietProgram-Bold.ttf
SovietProgram-Italic.ttf