Specify PERSONAL Extraexpanded Bold

Specify rodina skládající se z 40 písma
Specify PERSONAL Extraexpanded Bold » Mans Greback » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
SpecifyPERSONAL-ExExpBold.ttf
Stáhnout @font-face

Poznámka autora

NOTE: This font is for PERSONAL USE ONLY!

To purchase a commercial license, visit:
http://mn.sg/specify

For questions, please visit www.mn.sg/faq

Visit my website: http://www.mansgreback.com
Like my fonts on Facebook: http://www.facebook.com/mansgreback

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Copyright (c) 2016 by MÂns Greb‰ck. All rights reserved.
Rodina písma
Specify PERSONAL Extraexpanded
Podrodina písma
Bold
Jednoznačné označení podrodiny
MnsGrebck: Specify PERSONAL Extraexpanded Bold: 2016
Celý název písma
Specify PERSONAL Extraexpanded Bold
Verze tabulky názvu
Version 1.000
Postscriptový název písma
SpecifyPERSONALExtraexpanded-Bo
Informace o ochranné značce
Specify is a trademark of MÂns Greb‰ck.
Výrobce
Designer
Popis
Copyright (c) 2016 by MÂns Greb‰ck. All rights reserved.

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Microsoft Pouze BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2016-09-15
Revize: 1
Počet znaků: 358
Jednotek na Em: 1000
Práva pro vkládání: Vložení povoleno pouze pro shlédnutí a tisk
Rodinná třída: Bezpatkové
Váha: Středně tenké
Šířka: Velmi široké
Mac style: Kurzíva
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Normální
Velikost: Různá
Úplný balíček obsahuje 40 vah písma, uvedených níže:
SpecifyPERSONAL-ExExpBold.ttf
SpecifyPERSONAL-ExpThinItalic.ttf
SpecifyPERSONAL-ExExpMedium.ttf
SpecifyPERSONAL-NormThin.ttf
SpecifyPERSONAL-ConBlack.ttf
SpecifyPERSONAL-NormBlack.ttf
SpecifyPERSONAL-ExExpThin.ttf
SpecifyPERSONAL-ExpThin.ttf
SpecifyPERSONAL-ExpBlack.ttf
SpecifyPERSONAL-NormLightItalic.ttf
SpecifyPERSONAL-ConBold.ttf
SpecifyPERSONAL-ExpMediumItalic.ttf
SpecifyPERSONAL-ExpLightItalic.ttf
SpecifyPERSONAL-ConMediumItalic.ttf
SpecifyPERSONAL-NormBlackItalic.ttf
SpecifyPERSONAL-ExExpBlackItali.ttf
SpecifyPERSONAL-NormBoldItalic.ttf
SpecifyPERSONAL-ExpBold.ttf
SpecifyPERSONAL-ExExpLight.ttf
SpecifyPERSONAL-ConMedium.ttf
SpecifyPERSONAL-ExpMedium.ttf
SpecifyPERSONAL-NormMediumItalic.ttf
SpecifyPERSONAL-ExpLight.ttf
SpecifyPERSONAL-NormThinItalic.ttf
SpecifyPERSONAL-NormMedium.ttf
SpecifyPERSONAL-ConThinItalic.ttf
SpecifyPERSONAL-ExpBlackItalic.ttf
SpecifyPERSONAL-ConLight.ttf
SpecifyPERSONAL-ExExpBlack.ttf
SpecifyPERSONAL-ExExpMediumItal.ttf
SpecifyPERSONAL-ConLightItalic.ttf
SpecifyPERSONAL-ExExpLightItalic.ttf
SpecifyPERSONAL-ConBoldItalic.ttf
SpecifyPERSONAL-ExExpThinItalic.ttf
SpecifyPERSONAL-NormLight.ttf
SpecifyPERSONAL-NormBold.ttf
SpecifyPERSONAL-ConBlackItalic.ttf
SpecifyPERSONAL-ExpBoldItalic.ttf
SpecifyPERSONAL-ExExpBoldItalic.ttf
SpecifyPERSONAL-ConThin.ttf
Akcenty (plné) • Euro
Akcenty (plné) • Euro
Specify PERSONAL Normal Thin » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Specify PERSONAL Condensed Black » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Specify PERSONAL Normal Black » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Specify PERSONAL Extraexpanded Thin » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Specify PERSONAL Expanded Thin » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Specify PERSONAL Expanded Black » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Specify PERSONAL Normal Light Italic » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Specify PERSONAL Condensed Bold » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Akcenty (plné) • Euro
Akcenty (plné) • Euro
Akcenty (plné) • Euro
Specify PERSONAL Normal Black Italic » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Akcenty (plné) • Euro
Specify PERSONAL Normal Bold Italic » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Specify PERSONAL Expanded Bold » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Specify PERSONAL Extraexpanded Light » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Specify PERSONAL Condensed Medium » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Specify PERSONAL Expanded Medium » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Akcenty (plné) • Euro
Specify PERSONAL Expanded Light » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Specify PERSONAL Normal Thin Italic » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Specify PERSONAL Normal Medium » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Akcenty (plné) • Euro
Akcenty (plné) • Euro
Specify PERSONAL Condensed Light » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Specify PERSONAL Extraexpanded Black » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Akcenty (plné) • Euro
Akcenty (plné) • Euro
Akcenty (plné) • Euro
Akcenty (plné) • Euro
Akcenty (plné) • Euro
Specify PERSONAL Normal Light » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Specify PERSONAL Normal Bold » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Akcenty (plné) • Euro
Akcenty (plné) • Euro
Akcenty (plné) • Euro
Specify PERSONAL Condensed Thin » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro