SSNicksonOne

SSNicksonOne » Gilang Purnama » Web stránka OpenTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
S&S Nickson One.otf
PC / MAC Stáhnout @font-face

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Copyright (c) 2017 by Spencer & Sons Co. All rights reserved.
Rodina písma
SS Nickson One
Podrodina písma
Regular
Jednoznačné označení podrodiny
1.0;PYRS;SSNicksonOne;2083;TR4-4.0.1.5095
Celý název písma
SSNicksonOne
Verze tabulky názvu
Version 1.000
Postscriptový název písma
SSNicksonOne
Informace o ochranné značce
SS Nickson One is a trademark of Spencer & Sons Co.
Výrobce
Designer
Popis
Copyright (c) 2017 by Spencer & Sons Co. All rights reserved.

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Microsoft Pouze BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2017-09-15
Revize: 1
Počet znaků: 388
Jednotek na Em: 1000
Práva pro vkládání: Vložení povoleno pouze pro shlédnutí a tisk
Rodinná třída: Bez klasifikace
Váha: Tučné
Šířka: Úzké
Mac style: Tučné
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Normální

Vizuální charakterisitka

Rodinný typ: Různá
Styl patky: Různý
Styl raménka: Různý
Forma písmen: Různý
Váha: Různá
Proporce: Různé
Kontrast: Různý
Tahová variace: Různá
Střední linie: Různá
X-výšky (velikost korpusu): Různá