Strawberry Fields

Strawberry Fields rodina skládající se z 2 písma
Strawberry Fields » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Strawberry Fields.ttf
Stáhnout @font-face

Poznámka autora

This font is free for personal use. For any commercial use please contact me.
Cette police est gratuite pour un usage personnel. Pour toute utilisation commerciale, contactez-moi, SVP.

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Imagex 2014
Rodina písma
Strawberry Fields
Podrodina písma
Regular
Jednoznačné označení podrodiny
Strawberry Fields:Version 1.00
Celý název písma
Strawberry Fields
Verze tabulky názvu
Version 1.00 November 23, 2014, initial release
Postscriptový název písma
StrawberryFields
Designer

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Microsoft Pouze BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2014-10-18
Revize: 1
Počet znaků: 75
Jednotek na Em: 2048
Práva pro vkládání: Vložení povoleno pro editování (změnu)
Rodinná třída: Bez klasifikace
Váha: Velmi tučné
Šířka: Středně široké
Mac style: Tučné
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava
Vzorek: Normální
Velikost: Různá
Úplný balíček obsahuje 2 vah písma, uvedených níže:
Strawberry Fields.ttf
Strawberry Fields Empty.ttf