Sunflowers two

Sunflowers rodina skládající se z 2 písma
Sunflowers two » Billy Argel » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
SUNFLOWERS TWO Personal Use.ttf
PC / MAC Stáhnout @font-face

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Copyright (c) 2018 by Billy Argel. All rights reserved.
Rodina písma
Sunflowers two
Podrodina písma
Regular
Jednoznačné označení podrodiny
BillyArgel: Sunflowers two: 2018
Celý název písma
Sunflowers two
Verze tabulky názvu
Version 1.000
Postscriptový název písma
Sunflowerstwo
Informace o ochranné značce
Sunflowers two is a trademark of Billy Argel.
Výrobce
Designer
Popis
Copyright (c) 2018 by Billy Argel. All rights reserved.

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Microsoft Pouze BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2018-02-18
Revize: 1
Počet znaků: 309
Jednotek na Em: 1000
Práva pro vkládání: Vložení pro trvalou instalaci
Rodinná třída: Psané
Váha: Středné (normální)
Šířka: Středně úzké
Mac style: Tučné
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Kurzíva
Velikost: Různá

Vizuální charakterisitka

Rodinný typ: Různá
Styl patky: Různý
Styl raménka: Různý
Forma písmen: Různý
Váha: Různá
Proporce: Různé
Kontrast: Různý
Tahová variace: Různá
Střední linie: Různá
X-výšky (velikost korpusu): Různá
Úplný balíček obsahuje 2 vah písma, uvedených níže:
SUNFLOWERS TWO Personal Use.ttf
SUNFLOWERS Personal Use.ttf
Sunflowers » Web stránka TrueTypeOsobní použitíBylo aktualizováno
Akcenty (plné) • Euro
PC / MAC Stáhnout