Un Graphic

UnGraphic rodina skládající se z 2 písma
Un Graphic » kldp » Koaunghi Un » Web stránka TrueTypeGNU/GPL
Akcenty (částečné) • Euro • Kartové symboly • Hudba
UnGraphic.ttf
Stáhnout @font-face

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Copyright © 1998-2004 by Koaunghi Un
Rodina písma
UnGraphic
Podrodina písma
Regular
Celý název písma
Un Graphic
Verze tabulky názvu
Version 1.00
Postscriptový název písma
UnGraphic
Informace o ochranné značce
Un Fonts
Výrobce
Designer

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Microsoft Pouze BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2004-08-07
Počet znaků: 12603
Jednotek na Em: 1000
Práva pro vkládání: Vložení povoleno pro editování (změnu)
Rodinná třída: Bez klasifikace
Váha: Středně tenké
Šířka: Středné (normální)
Mac style: Tučné
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Normální
Úplný balíček obsahuje 2 vah písma, uvedených níže:
UnGraphic.ttf
UnGraphicBold.ttf
Un Graphic Bold » kldp » Web stránka TrueTypeGNU/GPL
Akcenty (částečné) • Euro • Kartové symboly • Hudba