Warownia Bold Extended Oblique písmo

Warownia rodina skládající se z 24 písma
Warownia Bold Extended Oblique OpenTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro • Hudba
WarowniaBdExtObl.otf
PC / MAC Stáhnout @font-face

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Copyright (URW)++, copyright 1999 by (URW)++ Design & Development; Cyrillic glyphs added by Valek Filippov, copyright 2001-2002; Vietnamese characters were added by Han The Thanh; copyright 2006, 2008 for TeX Gyre extensions by B. Jackowski and J.M. Nowacki (on behalf of TeX users groups); Design Modifications and additions added by R. Jablonski, Stig, Mew Too and Jasper at Cannot Into Space Fonts, copyright 2015-2016. This work is released under the GUST Font License -- see http://tug.org/fonts/licenses/GUST-FONT-LICENSE.txt for details.
Rodina písma
Warownia
Podrodina písma
BdExtObl
Jednoznačné označení podrodiny
Warownia (Stronghold) Bold Extended Oblique v1.103
Celý název písma
Warownia Bold Extended Oblique
Verze tabulky názvu
Version 1.103
Postscriptový název písma
WarowniaBdExtObl
Informace o ochranné značce
Please refer to the Copyright section for the font trademark attribution notices.
Preferovaná rodina
Warownia
Preferovaná podrodina
Bold Extended Oblique

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Microsoft Pouze BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2008-02-22
Revize: 1
Počet znaků: 1267
Jednotek na Em: 1000
Práva pro vkládání: Vložení povoleno pro editování (změnu)
Rodinná třída: Bezpatkové
Váha: Středně tučné
Šířka: Středné (normální)
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Kurzíva

Vizuální charakterisitka

Rodinný typ: Různá
Styl patky: Různý
Styl raménka: Různý
Forma písmen: Různý
Váha: Tučná
Proporce: Různé
Kontrast: Různý
Tahová variace: Různá
Střední linie: Různá
X-výšky (velikost korpusu): Různá
Úplný balíček obsahuje 24 vah písma, uvedených níže:
WarowniaBdExtObl.otf
WarowniaUltNrw.otf
WarowniaUltNrwObl.otf
WarowniaNrwObl.otf
WarowniaBlkNrwObl.otf
WarowniaUltObl.otf
WarowniaObl.otf
WarowniaUltExt.otf
WarowniaUlt.otf
WarowniaNrw.otf
Warownia.otf
WarowniaUltExtObl.otf
WarowniaBdObl.otf
WarowniaBdNrw.otf
WarowniaExt.otf
WarowniaBlkExt.otf
WarowniaBlk.otf
WarowniaBlkNrw.otf
WarowniaBd.otf
WarowniaBlkObl.otf
WarowniaBdNrwObl.otf
WarowniaExtObl.otf
WarowniaBlkExtObl.otf
WarowniaBdExt.otf
Warownia Ultra Narrow OpenTypeBezplatný
Akcenty (plné) • Euro • Hudba
Warownia Ultra Narrow Oblique OpenTypeBezplatný
Akcenty (plné) • Euro • Hudba
Warownia Narrow Oblique OpenTypeBezplatný
Akcenty (plné) • Euro • Hudba
Warownia Black Narrow Oblique OpenTypeBezplatný
Akcenty (plné) • Euro • Hudba
Warownia Ultra Obl OpenTypeBezplatný
Akcenty (plné) • Euro • Hudba
Warownia Oblique OpenTypeBezplatný
Akcenty (plné) • Euro • Hudba
Warownia Ultra Extended OpenTypeBezplatný
Akcenty (plné) • Euro • Hudba
Warownia Ultra OpenTypeBezplatný
Akcenty (plné) • Euro • Hudba
Warownia Narrow OpenTypeBezplatný
Akcenty (plné) • Euro • Hudba
Warownia OpenTypeBezplatný
Akcenty (plné) • Euro • Hudba
Warownia Ultra Extended Oblique OpenTypeBezplatný
Akcenty (plné) • Euro • Hudba
Warownia Bold Oblique OpenTypeBezplatný
Akcenty (plné) • Euro • Hudba
Warownia Bold Narrow OpenTypeBezplatný
Akcenty (plné) • Euro • Hudba
Warownia Extended OpenTypeBezplatný
Akcenty (plné) • Euro • Hudba
Warownia Black Extended OpenTypeBezplatný
Akcenty (plné) • Euro • Hudba
Warownia Black OpenTypeBezplatný
Akcenty (plné) • Euro • Hudba
Warownia Black Narrow OpenTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro • Hudba
Warownia Bold OpenTypeBezplatný
Akcenty (plné) • Euro • Hudba
Warownia Black Oblique OpenTypeBezplatný
Akcenty (plné) • Euro • Hudba
Warownia Bold Narrow Oblique OpenTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro • Hudba
Warownia Extended Oblique OpenTypeBezplatný
Akcenty (plné) • Euro • Hudba
Warownia Black Extended Oblique OpenTypeBezplatný
Akcenty (plné) • Euro • Hudba
Warownia Bold Extended OpenTypeBezplatný
Akcenty (plné) • Euro • Hudba