Yorle Personal use Decorative

Yorle rodina skládající se z 2 písma
Yorle Personal use Decorative » JP Designs » Jorge Pérez » Web stránka TrueTypeDemo
Akcenty (částečné) • Euro
Yorle Decorative Personal use.ttf
PC / MAC Stáhnout

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Rodina písma
Yorle Personal use
Podrodina písma
Decorative
Jednoznačné označení podrodiny
Yorle Personal use Decorative:Version 1.00
Celý název písma
Yorle Personal use Decorative
Verze tabulky názvu
Version 1.00 November 16, 2017, initial release
Postscriptový název písma
YorlePersonaluse-Decorative
Výrobce
Designer

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Microsoft Pouze BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2017-10-31
Revize: 1
Počet znaků: 218
Jednotek na Em: 2048
Práva pro vkládání: Vložení zakázáno!
Rodinná třída: Bez klasifikace
Váha: Středně tučné
Šířka: Středné (normální)
Mac style: Kurzíva
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava
Vzorek: Normální
Velikost: Různá

Vizuální charakterisitka

Rodinný typ: Latinka
Styl patky: Různý
Styl raménka: Různý
Forma písmen: Různý
Váha: Normální
Proporce: Různé
Kontrast: Různý
Tahová variace: Různá
Střední linie: Různá
X-výšky (velikost korpusu): Různá
Úplný balíček obsahuje 2 vah písma, uvedených níže:
Yorle Decorative Personal use.ttf
Yorle Personal use.ttf
Akcenty (částečné) • Euro
PC / MAC Stáhnout